program współfinansowany przez Unię Europejską

Twój rozwój naszą sprawą

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa

Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane przetwarzane są w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Aktualności

—– ✱ ✱ ✱ —–

30.06.2021 r.

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – Operator PSF w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” informuje, że dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych złożonych do Operatora w związku z ubieganiem się o dofinansowanie do usług rozwojowych, będą przetwarzane przez okres:

 • 5 lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r., w przypadku braku udzielenia dofinansowania. W tym przypadku Instytucja Zarządzająca może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony, informując o tym Operatora odrębnym pismem
 • 10 lat podatkowych począwszy od dnia, w którym przyznano pomoc, w przypadku udzielenia dofinansowania.

 

—– ✱ ✱ ✱ —–

 

30.06.2021 r.

Informujemy, że 30 czerwca 2021 roku realizacja projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” została zakończona.

 

—– ✱ ✱ ✱ —–

01.06.2021 r.

W związku z wejściem w etap końcowy projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” informujemy, że nie prowadzimy już naborów.

✱ ✱ ✱

21.04.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w związku z bardzo dużą ilością składanych do Operatorów fiszek oraz potrzebą dodatkowej krzyżowej weryfikacji liczby fiszek przekazanych do Operatora w celu uniknięcia sytuacji pominięcia jakiejkolwiek fiszki, publikacja list rankingowych w ramach PSF przez Operatorów może ulec wydłużeniu.

✱ ✱ ✱

02.04.2021 r.

Informujemy, że infolinia BOK w Gliwicach (WASKO) oraz Biura Projektu (RIPH) będzie czynna w dniu 02.04.2021 r. do godz. 12:00.

✱ ✱ ✱

01.04.2021 r.

Informujemy, iż dnia 01.04.2021 r. została wyczerpana alokacja u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

31.03.2021 r.

W związku z faktem, że uwolniły się środki w projekcie „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” IP RPO WSL-WUP wyraził zgodę na wznowienie naboru fiszek. Nabór zostanie wznowiony od dnia 01 kwietnia 2021 r., od godz. 8.00 w trybie ciągłym. WAŻNE! W ramach fiszek składanych w ww. naborze usługa rozwojowa może rozpocząć się najwcześniej 20 kwietnia br., a zakończyć najpóźniej 16 maja br.

✱ ✱ ✱

17.03.2021 r.

Informujemy, iż w dniach 17- 25.03.2021 r. kontakt z BOK Tychy jest możliwy pod numerem telefonu 503 455 640.

✱ ✱ ✱

19.01.2021 r.

Informujemy, iż dnia 19.01.2021 r. została wyczerpana alokacja u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

14.01.2021 r.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie pn. „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” od dnia 19 stycznia 2021 r., od godz. 8:00, wznowiony zostaje nabór fiszek w trybie ciągłym. Jednocześnie przypominamy, że Operator przyjmuje podczas naborów dokumentację zgłoszeniową, która dotyczy usług rozwojowych kończących się maksymalnie 30.04.2021 r. Usługi kończące się po tym terminie nie będą rozpatrywane.

✱ ✱ ✱

11.01.2021 r.

W związku ze zmianą danych adresowych jednego z Partnerów – MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, aktualizacji uległa dokumentacja zgłoszeniowa, tj. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową, Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF oraz Regulamin naboru do projektu. Dokumenty można znaleźć w zakładce “Wzory dokumentów”.

✱ ✱ ✱

29.12.2020 r.

Biuro Projektu w Gliwicach oraz wszystkie Biura Obsługi Klienta (poza WASKO) będą czynne w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) do godz 13:00. Natomiast BOK WASKO w Gliwicach będzie czynne do godz 15:00.

✱ ✱ ✱

18.12.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu w Gliwicach oraz wszystkie Biura Obsługi Klienta będą nieczynne w dniu 24.12.2020 r. (czwartek).

✱ ✱ ✱

16.12.2020 r.

Informujemy, iż w dniu 04.12.2020 r., wraz z odebraniem dokumentów zgłoszeniowych dotyczących listy rezerwowej w naborze 24-27.11.2020 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”.
Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.
W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

✱ ✱ ✱

02.12.2020 r.

Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (24.11.- 26.11.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj].Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki oznaczone są na liście na NIEBIESKO tj. poz.63-72.

✱ ✱ ✱

26.11.2020 r.

Publikujemy podstawową listę fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (24.11.- 26.11.2020 r.), w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, która dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki zmieściły się w alokacji (oznaczonych w liście na ZIELONO, tj. poz.1-62).

✱ ✱ ✱

25.11.2020 r.

Informujemy, iż dnia 25.10.2020 r. została przekroczona alokacja (2 000 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

19.11.2020 r.

Przekazujemy Państwu zatwierdzone przez IZ RPO WSL stanowisko IP RPO WSL – WUP w sprawie zmian terminów realizacji usług rozwojowych w formie stacjonarnej przez Przedsiębiorców w związku z COVID – 19. Jest to jedyna wiążąca wykładnia IP RPO WSL w tym zakresie. Zapoznać się z nim można [tutaj].

✱ ✱ ✱

02.11.2020 r.

UWAGA! Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (27.10.- 30.10.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj].Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

30.10.2020 r.

Infolinia Biura Obsługi Klienta w Tychach jest już sprawna.

✱ ✱ ✱

28.10.2020 r.

Informujemy iż, infolinia Biura Obsługi Klienta w Tychach z powodów problemów technicznych jest tymczasowo niedostępna. Kontakt można uzyskać pod numerem telefonu: 501 815 636.

✱ ✱ ✱

28.10.2020 r.

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (27.10. – 30.10.2020 r.) jest otwarty i trwa do piątku (30.10.2020 r.) do godziny 15:00.

✱ ✱ ✱

20.10.2020 r.

Operator przyjmuje podczas naborów dokumentację zgłoszeniową, która dotyczy usług rozwojowych kończących się maksymalnie 30.04.2021 r. Usługi kończące się po tym terminie nie będą rozpatrywane.

✱ ✱ ✱

08.10.2020 r.

Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (29.09.- 02.10.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki oznaczone są na liście na NIEBIESKO tj. poz.99-110.

✱ ✱ ✱

02.10.2020 r.

Publikujemy podstawową listę fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (29.09.- 02.10.2020 r.), w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, która dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Należy przesłać tylko te komplety dokumentów, których fiszki zmieściły się w alokacji (oznaczonych w liście na ZIELONO, tj. poz.1-98).

✱ ✱ ✱

01.10.2020 r.

Informujemy, iż dnia 01.10.2020 r. została przekroczona alokacja (2 000 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

30.09.2020 r.

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (29.09. – 02.10.2020 r.) jest otwarty i trwa do piątku (02.10.2020) do godziny 15:00.

✱ ✱ ✱

07.09.2020 r.

UWAGA! Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (01.09.- 04.09.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

01.09.2020 r.

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (01.09. – 04.09.2020 r.) jest otwarty i trwa do piątku (04.09.2020) do godziny 15:00.

✱ ✱ ✱

27.08.2020 r.

Informujemy, że do odwołania zostają zamknięte dla interesariuszy wszystkie BOK-i. Decyzja wiąże się z obowiązującymi nowymi zasadami bezpieczeństwa w poszczególnych powiatach w województwie śląskim, gdzie zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnim czasie. Szczegóły dotyczące aktualnych zasad i ograniczeń znajdą Państwo pod linkiem: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

✱ ✱ ✱

11.08.2020 r.

UWAGA! Informujemy, że w dniu 14.08.2020 r., Infolinia, Biura Obsługi Klienta w Rybniku, Gliwicach, Częstochowie, Tychach oraz Biuro Projektu będą nieczynne.

✱ ✱ ✱

11.08.2020 r.

Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (04.08.- 07.08.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Przesłanie dokumentów dotyczy tylko fiszek oznaczonych na NIEBIESKO tj. poz.38-44.

✱ ✱ ✱

06.08.2020 r.

Publikujemy podstawową listę fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (04.08.- 07.08.2020 r.), w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, która dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. UWAGA! Przesłanie dokumentów dotyczy tylko fiszek mieszczących się w alokacji (oznaczonych na ZIELONO tj. poz.1-37).

✱ ✱ ✱

04.08.2020 r.

Informujemy, iż dnia 04.08.2020 r. została przekroczona alokacja (900 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

28.07.2020 r.

Infolinia Biura Obsługi Klienta w Cieszynie z powodów problemów technicznych jest tymczasowo niedostępna. Kontakt można uzyskać pod numerami telefonów: 887 700 440 oraz 885 333 500

✱ ✱ ✱

27.07.2020 r.

W dniu dzisiejszym infolinia Biura Obsługi Klienta w Cieszynie ma problemy techniczne. Kontakt można uzyskać pod numerami telefonów: 887 700 440 oraz 885 333 500

✱ ✱ ✱

17.07.2020 r.

Operator informuje, że infolinia Biura Obsługi Klienta w Cieszynie w dn. 20.07.2020 r. będzie nieczynna. Kontakt można uzyskać pod numerami telefonów: 887 700 440 oraz 885 511 800

✱ ✱ ✱

13.07.2020 r.

UWAGA! Ostateczna lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (07.07.- 10.07.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (07.07. – 10.07.2020 r.) jest otwarty i nadal trwa – do godz. 15:00 w piątek 10.07.2020 r.

✱ ✱ ✱

Na wniosek IP RPO WSL – WUP Katowice zamieszczamy wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim. Z wytycznymi można zapoznać się [tutaj].

✱ ✱ ✱

WAŻNE! Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz obowiązujące rekomendacje IP RPO WSL – WUP Katowice, dotyczące ograniczenia kontaktów bezpośrednich z innymi osobami, Biura Obsługi Klientów Operatora – Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Partnerów MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A., będą zamknięte dla klientów do 31 sierpnia 2020 r. W związku z tym, przedłuża się zawieszenie osobistego składania przez Przedsiębiorców lub ich Pełnomocników dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Równocześnie nadal obowiązuje zasada składania dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów).

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że Biuro Obsługi Klienta w Rybniku będzie nieczynne we wtorek 23.06.2020 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż w dniu 16.06.2020 r. (wtorek) kontakt z Biurem Obsługi Klienta w Tychach jest możliwy jedynie pod numerem telefonu 690 311 539 bądź mailem boktychy@akademiamddp.pl Za utrudnienia przepraszamy.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (09.06.- 12.06.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (09.06. – 12.06.2020 r.) jest otwarty i nadal trwa – do godz. 15:00 w piątek 12.06.2020 r. (z wyłączeniem czwartku – dzień wolny)

✱ ✱ ✱

Informujemy o aktualizacji harmonogramu naborów w ramach PSF w zakresie nowych projektów PSF. [LINK] Kwota środków na poszczególne rundy naborów w ramach nowych projektów PSF nie została jeszcze ustalona.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (12.05.- 15.05.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 12.05.2020 r. została przekroczona alokacja (900 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

W Biurze Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej jest awaria (stan na dzień 30.04.2020 r.), tymczasowo nie ma możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego. Za utrudnienia przepraszamy.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (07.04.- 10.04.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (07.04. – 10.04.2020 r.) jest otwarty i trwa – do godz. 15:00 w piątek 10.04.2020 r.

✱ ✱ ✱

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie serwisu informacyjnego BUR zamieściła przygotowany zbiór najczęściej zadawanych pytań (FAQ) do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług. Aktualizacja FAQ będzie odbywała się na bieżąco odpowiednio do zgłaszanych pytań. Zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian.

Zestawienie pytań i odpowiedzi znajdziecie Państwo pod linkiem: [LINK]

✱ ✱ ✱

Operator przypomina, że z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz obowiązujące rekomendacje Rządu, dotyczące ograniczenia kontaktów bezpośrednich z innymi osobami, Biura Obsługi Klientów Operatora – Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Partnerów MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A., będą zamknięte dla klientów do 30 czerwca 2020 r. W związku z tym, zawiesza się osobiste składanie przez Przedsiębiorców lub ich Pełnomocników dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Wprowadza się zasadę składania dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów). Jedynie w przypadku braku możliwości zastosowania drogi elektronicznej dopuszcza się wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu §2 pkt 11 „Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora”.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Operator informuje, że dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być złożone w plikach umożliwiających swobodne dostarczenie ich na serwer odbiorcy oraz muszą być zabezpieczone hasłem, a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. Kontakt poprzez Infolinię będzie też sposobem na upewnienie się, że dokumenty zgłoszeniowe rzeczywiście dotarły do Operatora.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.
Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo pod linkiem: [LINK]

✱ ✱ ✱

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wszystkie działania podejmowane przez podmioty realizujące usługi rozwojowe oraz przedsiębiorców muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Obecnie jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Aktualne komunikaty i akty prawne publikowane są na stronie: [LINK]

✱ ✱ ✱

PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowała Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR.

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania Karty Usługi zdalnej [LINK]

Wytyczne dotyczące usługi zdalnej [LINK]

✱ ✱ ✱

Operator przypomina, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: [LINK]

Zalecamy zapoznać się z intrukcją składania fiszki wniosku: [LINK]

✱ ✱ ✱

IP RPO WSL – WUP Katowice rekomenduje Operatorom PSF umożliwianie, na wniosek Przedsiębiorcy, realizacji usług rozwojowych w trybie zdalnym. Niemniej jednak aby usługi takie mogły zostać uznane za kwalifikowalne muszą spełniać poniższe warunki:

 

 • zajęcia muszą odbywać się w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem w BUR (np. z wykorzystaniem platformy e-learningowej umożliwiającej telekonferencję z możliwością rejestracji zajęć i komunikację lektora z uczestnikami w tym samym czasie);
 • w harmonogramie w BUR Usługodawca jest zobowiązany każdorazowo wskazać, że dane zajęcia są przeprowadzona w trybie niestacjonarnym (zdalnym);
 • zajęcia muszą być nagrywane, a ich zapis przechowywany w celach kontrolnych (zapis audio-video ma przedstawiać zarówno prowadzącego jak i uczestników szkolenia, oraz wyświetlać bieżącą datę i godzinę zajęć);
 • instytucja realizująca usługę zdalną musi zagwarantować możliwość przeprowadzenia monitoringu takiej usługi np. poprzez dostęp do zdalnego połączenia w trakcie prowadzonych zajęć (możliwość podejrzenia zajęć w trakcie ich prowadzenia);
 • instytucja realizująca usługę musi przyjąć od uczestnika oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, w tym wizerunku, z informacją o udostępnieniu do wglądu nagrań Operatorowi PSF.

W przypadku realizacji takiej usługi (w trybie zdalnym) instytucja realizująca usługę przekazuje do Operatora PSF (na adres mailowy wskazany przez Operatora) informację o sposobie dostępu do prowadzonych zajęć. Informacja ta powinna zostać przekazana najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć w takiej formie.

✱ ✱ ✱

Ważny komunikat! Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz wyjątkowość opisanej sytuacji, IP RPO WSL – WUP Katowice wyraża zgodę na rozliczenie przez Operatorów PSF usług rozwojowych, w trakcie trwania których Przedsiębiorcy zmuszeni byli do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Przedsiębiorcy przebywający na kwarantannie lub izolacji w związku z koronawirusem (konieczne zwolnienie lekarskie albo decyzja państwowego inspektora sanitarnego) czy Przedsiębiorcy sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Instrukcja zabezpieczania hasłem plików wysyłanych do Operatora (oparta przykładowo na darmowym programie 7-Zip) znajduje się [tutaj].

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (10.03.- 13.03.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji elektronicznej należy składać na adres e-mail do danego BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone hasłem (np. za pomocą darmowego programu 7-Zip), a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię.

✱ ✱ ✱

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz obowiązujące rekomendacje Rządu, dotyczące ograniczenia kontaktów bezpośrednich z innymi osobami informujemy, że Biura Obsługi Klientów Operatora – Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Partnerów MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A., będą zamknięte dla klientów przez kolejne dwa tygodnie, tj. od 13 do 29 marca br. W związku z tym, zawiesza się osobiste składanie przez Przedsiębiorców lub ich Pełnomocników dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej. Wprowadza się zasadę składania dokumentów poprzez przesyłanie ich drogą elektroniczną (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów). Jedynie w przypadku braku możliwości zastosowania drogi elektronicznej dopuszcza się wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu naboru do projektu §2 pkt 11 „Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do Operatora”.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Operator informuje, że dokumenty zgłoszeniowe do projektu składane drogą elektroniczną muszą być złożone w plikach umożliwiających swobodne dostarczenie ich na serwer odbiorcy oraz muszą być zabezpieczone hasłem, a hasło winno być podane Operatorowi inną drogą komunikacji tj. poprzez Infolinię. Kontakt poprzez Infolinię będzie też sposobem na upewnienie się, że dokumenty zgłoszeniowe rzeczywiście dotarły do Operatora.

✱ ✱ ✱

IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych od 12 do 25 marca br., z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. W ww. okresie IP RPO WSL – WUP zwalnia Przedsiębiorcę z obowiązku niezwłocznego złożenia aktualnego formularza korygującego Uczestnika (jeśli następuje zmiana danych zawartych w formularzu) w wersji papierowej. Nie zmienia to jednak bezwzględnej konieczności poinformowania Operatora o zaistniałych zmianach w harmonogramie realizacji usługi rozwojowej (w tym miejsca faktycznej realizacji usługi) nie później niż jeden dzień przed dniem, którego dotyczy ta zmiana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie w opisanej sytuacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuszcza, aby Przedsiębiorcy przedstawiali formularze korygujące z nowymi terminami usług rozwojowych w wersji papierowej najpóźniej na etapie rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

✱ ✱ ✱

Operator informuje iż na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: [LINK]

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (10.03. – 13.03.2020 r.) jest otwarty i nadal trwa.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym. Pod pojęciem “osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. wsparcie w ramach naborów przeznaczonych dla samozatrudnionych. W związku z powyższym w ramach ww. naborów dedykowanych wprowadzone zostało obligatoryjne Oświadczenie o samozatrudnieniu, dostępne do pobrania tutaj.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (11.02.- 14.02.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej można składać do BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 11.02.2020 r. została przekroczona alokacja (900 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w dn. 29.01.2020 r. Biuro Obsługi Klienta w Rybniku z powodu szkolenia będzie czynne do godz. 12:00.

✱ ✱ ✱

Operator przypomina, że wpłaty wkładu własnego oraz podatku VAT (jeżeli dotyczy) należy dokonać dwoma odrębnymi przelewami, odpowiednio je opisując tj. podając ID wsparcia i czego dotyczy przelew (wkład własny albo podatek VAT).

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (14.01.- 17.01.2020 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej można składać do BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora.

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że obecny nabór fiszek (14.01. – 17.01.2020 r.) jest otwarty i nadal trwa.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że BOK w Dąbrowie Górniczej będzie zamknięte w dn. 23-24.12.2019 r., a BOK w Cieszynie będzie nieczynne w dniach 24-27.12.2019 r. oraz 31.12.2019 r.

✱ ✱ ✱

WAŻNY KOMUNIKAT DLA FIRM SZKOLENIOWYCH REALIZUJĄCYCH USŁUGI ROZWOJOWE

W związku z zapisami, które wejdą w życie dn. 1 stycznia 2020 r., dotyczącymi elektronicznego jednolitego wykazu podatników VAT Ministerstwa Finansów, zwanego „Białą Listą” – Operator PSF informuje, że będzie weryfikować numer rachunku bankowego firmy szkoleniowej będącej czynnym podatnikiem VAT na jaki dokonuje płatności pod względem jego ujawnienia w rejestrze, odpowiednio to dokumentując. Kontrola numeru rachunku bankowego przez Operatora PSF dotyczyć będzie wszystkich płatności dla firm szkoleniowych o wartości minimalnej 15 000 zł brutto. Należy mieć na uwadze, że będzie obowiązywała sankcja wskazana w ustawie o VAT za dokonywanie płatności na rachunek spoza wykazu białej listy podatników. Polega ona m.in. na wyłączeniu możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ustalenia, że wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy nie znajduje się w rejestrze, Operator PSF dokona zapłaty z jednoczesnym zawiadomieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla firmy szkoleniowej o dokonaniu płatności na rachunek nie znajdujący się rejestrze.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (17.12.-20.12.2019 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej można składać do BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach w dniu 24.12.2019 r. będzie czynne do godz. 12:00, a w dniu 27.12.2019 r. będzie nieczynne.

✱ ✱ ✱

Informujemy o chwilowej awarii linii telefonicznej Biura Obsługi Klienta w Tychach. Kontakt telefoniczny z Biurem, jest możliwy jedynie pod numerem telefonu: 690 311 591. Za utrudnienia przepraszamy. [AKTUALIZACJA – awaria zażegnana]

✱ ✱ ✱

Informujemy, że opublikowano harmonogram naboru Fiszek PSF na rok 2020. Zapoznać się z nim można [TUTAJ].

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (19.11.-22.11.2019 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej można składać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek do BOK wskazanego na liście.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 19.11.2019 r. została przekroczona alokacja (600 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (22.10.-25.10.2019 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej można składać do BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach [link].

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć w terminie 2 dni od daty opublikowania listy zakwalifikowanych fiszek przez Instytucję Pośredniczącą.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 22.10.2019 r. została przekroczona alokacja (600 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (24.09.-27.09.2019 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że w związku z opublikowaniem listy fiszek dn. 24.09.2019r. dokumenty w wersji papierowej można składać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek do BOK wskazanego na liście.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 24.09.2019 r. została przekroczona alokacja (500 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

Aktualizacji uległ Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim (Opis PSF). Zmiany weszły w życie dn. 28.08.2019 r.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (27.08.-30.08.2019 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że w związku z opublikowaniem listy fiszek dn. 28.08.2019r. dokumenty w wersji papierowej można składać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek do BOK wskazanego na liście.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 27.08.2019 r. została przekroczona alokacja (500 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Aktualizacji uległy: Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Regulamin naboru do projektu, Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych oraz Karta weryfikacji dokumentów. Zmiany weszły w życie 21.08.2019 r.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (30.07.-02.08.2019 r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że w związku z opublikowaniem listy fiszek dn. 30.07.2019r. dokumenty w wersji papierowej można składać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek do BOK wskazanego na liście.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 30.07.2019 r. została przekroczona alokacja (500 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

Aktualizacji uległy: Regulamin naboru do projektu, Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych oraz Karta weryfikacji dokumentów. Zmiany weszły w życie 30.07.2019 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że aktualizacji uległ harmonogram naboru Fiszek PSF. Zmiany dotyczą terminów naborów (start we wtorek) oraz alokacji na rundę oraz liczby naborów. Nowy harmonogram ma zastosowanie od wtorku 30.07.2019 r. Więcej informacji można znaleźć [tutaj] oraz [tutaj].

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (01.07.-05.07.2019), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że w związku z opublikowaniem listy fiszek 02.07.2019r. dokumenty w wersji papierowej można składać w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek do BOK wskazanego na liście.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 01.07.2019 r. została przekroczona alokacja (300 000,00 zł + 10%) u Operatora RIPH w Gliwicach wraz z Partnerami (MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa, Akademia WSB, WASKO S.A.). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

✱ ✱ ✱

WAŻNE! Informujemy, że w naborze fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych, planowanych na 1-5 lipca 2019 będą obowiązywać różne godziny rozpoczęcia naboru dla poszczególnych operatorów. Ze szczegółami można się zapoznać [tutaj]

✱ ✱ ✱

Zaktualizowane dokumenty PSF, które wchodzą w życie dn. 24.06.2019 r. (Regulamim rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis) można znaleźć zakładce “Wzory dokumentów”.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta Akademii WSB, w Dąbrowie Górniczej w dniu 21.06.2019r. (piątek) z przyczyn technicznych będzie nieczynne. Dyżur pełni BOK Akademii WSB w Cieszynie. Godziny otwarcia BOK w Cieszynie 8:00-12:00.

✱ ✱ ✱

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (03.06.-07.06.2019), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj].

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 03.06.2019 r. została przekroczona alokacja (300 000,00 zł + 10%). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy Przedsiębiorców o zaprzestanie składania fiszek.

✱ ✱ ✱

Operator informuje, że na bieżąco będzie weryfikował wpływające fiszki i niezwłocznie zawiadamiał mailowo Przedsiębiorców o:

 • Biurze Obsługi Klienta, do którego należy złożyć dokumenty w wersji papierowej w przypadku prawidłowo wysłanych fiszek;
 • złożeniu fiszek w sposób nieprawidłowy.

W związku z powyższym uprasza się Przedsiębiorców o sprawdzanie skrzynki mailowej.

✱ ✱ ✱

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji. W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy:

1. Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru tj. od godziny 8.00.

WAŻNE! Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru. Fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

2. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia elektronicznego złożenia fiszki. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

WAŻNE! W przypadku nie dostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do Operatora, w przeciągu 2 dni roboczych od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, Operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.

✱ ✱ ✱

Zaktualizowane dokumenty PSF (Regulamim rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Karta weryfikacji dokumentów, Instrukcja składania fiszki) można znaleźć [tutaj] lub w zakładce “Wzory dokumentów”.

✱ ✱ ✱

Zalecamy zapoznać się z komunikatem dotyczącym zmiany sposobu naboru wniosków w ramach PSF, który zacznie obowiązywać od 13.05.2019 roku. Treść komunikatu do wglądu [tutaj].

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa, w drodze Uchwały nr 913/40/VI/2019 z dnia 08.05.2019 roku, przyjął aktualizację “Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Z treścią Uchwały można zapoznać się [tutaj].

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 06.05.2019 r. o godzinie 12:47 została przekroczona alokacja (120 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 06.05.2019 r. o godzinie 12:30 została przekroczona alokacja (15 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Częstochowie. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 06.05.2019 r. o godzinie 12:23 została przekroczona alokacja (15 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Tychach. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 06.05.2019 r. o godzinie 12:23 została przekroczona alokacja (120 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Cieszynie. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 06.05.2019 r. o godzinie 12:06 została przekroczona alokacja (10 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Gliwicach. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 06.05.2019 r. o godzinie 12:03 została przekroczona alokacja (20 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Rybniku. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 10.04.2019 r. o godzinie 14:50 została przekroczona alokacja (120.000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Cieszynie. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Aktualizacji uległ dokument ,,Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy” – pobrać go można we wzorach dokumentów.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 08.04.2019 r. o godzinie 15:55 została przekroczona alokacja (10 000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Gliwicach. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż dnia 08.04.2019 r. o godzinie 13:35 została przekroczona alokacja (120.000,00 zł + 10%) w Biurze Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej. Nabór wniosków w tym BOK-u został zamknięty.

✱ ✱ ✱

Wysokość alokacji środków przydzielonych poszczególnym Biurom Obsługi Klienta można sprawdzić [tutaj].

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w dniu 04.04.2019 r. (czwartek) Biuro Obsługi Klienta w Rybniku będzie nieczynne. Natomiast w dniach 03.04.2019 r. (środa) i 05.04.2019 r. (piątek) BOK w Rybniku będzie czynny w godzinach od 8:00 do 16:00 (środa), a w piątek od 8:00 do 14:00.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zaczną obowiązywać zaktualizowane dokumenty zgłoszeniowe, nad którymi trwają prace. Po otrzymaniu finalnej wersji Operator niezwłocznie zamieści je na stronie. Informujemy również, że zmianie może ulec harmonogram naboru.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego (pismo IP-WUP Katowice z dnia 15.03.2019r.) nabór wniosków zostaje wstrzymany od dnia 18 marca 2019r. do dnia 31 marca 2019r. Poniżej komunikat:

Zarząd Województwa podjął decyzję o zawieszeniu od 18 marca do końca miesiąca br. naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Obecnie u operatorów znajduje się ponad 2,6 tys. wniosków, które wymagają rozpatrzenia. U podstaw decyzji Zarządu o czasowym zawieszeniu naboru leży troska o zapewnienie odpowiednich standardów obsługi i przejrzyste zasady dalszego aplikowania.

PSF jest nowatorskim rozwiązaniem, które cieszy się w naszym województwie bardzo dużym zainteresowaniem. Przekłada się to na znaczącą liczbę wniosków składanych przez przedsiębiorców. Od września 2017 roku ze wsparcia na usługi szkoleniowe skorzystało już ok. 38 tys. osób, a kwota jaka została zaangażowana w umowy z przedsiębiorcami to niespełna 150 mln zł. Cała alokacja jaka została przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych w regionie to ponad 300 mln zł.

✱ ✱ ✱

WAŻNE! Poszczególni Partnerzy w Projekcie (Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, WASKO S.A., Akademia WSB, MDDP Sp. z o.o.) dysponują różnymi pulami środków na dofinansowanie. W związku z tym informujemy, że złożone przez Przedsiębiorcę dokumenty rekrutacyjne mogą zostać przesłane do weryfikacji do innego Partnera (posiadającego większe środki na dofinansowanie), a co za tym idzie podpisanie Umowy wsparcia i jej rozliczenie może nastąpić w innym mieście, niż wynika to z miejsca złożenia dokumentów.
Lista potencjalnych miast, w których może nastąpić weryfikacja dokumentów/podpisanie Umowy/rozliczenie: Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy.

✱ ✱ ✱

Z przyczyn technicznych w dniu 5.03.2019 r. (wtorek) Biuro Obsługi Klienta projektu “Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” w Dąbrowie Górniczej, prowadzony przez Akademię WSB, będzie czynne w skróconych godzinach tj. od 7:00-15:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.
W dniu 5.03.2019 r. nabór wniosków prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Cieszynie w godzinach 7:00-17:00.

✱ ✱ ✱

W związku z przerwą w dostawie prądu w dniu 20.02.2019 r. (środa) Biuro Obsługi Klienta projektu “Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” w Cieszynie, prowadzony przez Akademię WSB, będzie pracowało w ograniczonym zakresie tj. nie będzie możliwe połączenie telefoniczne oraz e-mailowe z pracownikami biura. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.
W dniu 20.02.2019 r. dyżur telefoniczny i e-mailowy prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w dniu 18 marca 2019r. w życie wejdą podjęte Uchwały nr 56 (w sprawie aktualizacji Opisu sytemu wdrażania PSF w województwie śląskim) i nr 57 (w sprawie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 w ramach PSF). Treść Uchwał do wglądu tutaj – [link]
W tym samym dniu zacznie również obowiązywać nowa dokumentacja rekrutacyjna (zgłoszeniowa), która zostanie wkrótce udostępniona.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że z przyczyn technicznych w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) Biuro Obsługi Klienta projektu “Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” w Cieszynie, prowadzony przez Akademię WSB, będzie nieczynne, a w dniu 15.02.2019 r. (piątek) będzie czynne w skróconych godzinach tj. od 9:00-17:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.
W dniu 14.02.2019 r. nabór wniosków prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej w godzinach 7:00-18:00, a w dniu 15.02.2019 r. w godzinach 7:00-17:00.

✱ ✱ ✱

Z przyczyn technicznych w dniu 19.12.2018 r. (środa) Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej, prowadzone przez Akademię WSB, będzie czynne w godzinach 7:00-16:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy. W godzinach 16:00-18:00 wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych będzie można składać w BOK Cieszyn Akademii WSB, które w tym czasie pełni także dyżur telefoniczny.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta w Rybniku, w dniu 13.12.2018r. będzie czynne do godz 16:00. Dokumenty w zamkniętej kopercie będzie można zostawić w portierni do godz 18:00.

✱ ✱ ✱

Biura Obsługi Klienta Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Cieszynie w dniach 24.12.2018r oraz 31.12.2018r. będą nieczynne.

✱ ✱ ✱

Zgodnie z Uchwałą KS PSF nr 54 [link] i nr 55 [link] informujemy, iż od dnia 26 listopada 2018r. w życie wchodzą zmiany dokonane w regulaminie naboru do projektu, w formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy oraz przyjmuje się nowy minimalny zakres merytoryczny roboczej dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzania wizyt monitoringowych.

✱ ✱ ✱

W dniu 12 listopada 2018r. Biuro projektu oraz wszystkie Biura Obsługi Klienta będą nieczynne.

✱ ✱ ✱

Zgodnie z Uchwałą KS PSF nr 53 [link] informujemy, iż od dnia 12 listopada 2018r. w życie wchodzą zmiany dokonane w regulaminie naboru do projektu oraz w formularzu osoby kierowanej na usługę rozwojową.

✱ ✱ ✱

W trakcie przerw w naborze (zgodnie z harmonogramem), Biura Obsługi Klienta będą dostępne dla klienta: od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 13:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 12:00

✱ ✱ ✱

W dniu 26.10.2018r. (piątek) nasze Biura Obsługi Klienta będą przyjmować dokumenty zgłoszeniowe do projektu do godziny 17:00.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w celu rozliczeń umów podpisanych do 31.08.2018 r., należy dostarczyć dokumenty rozliczeniowe na wzorach obowiązujących do 31.08.2018r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów. Nastąpiły też zmiany w Opisie systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych oraz w Regulaminie naboru do projektu. Przed złożeniem wniosków rekrutacyjnych, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi dokumentami.
Informujemy również, że od dnia 1.09.2018 r. odwołujemy nabór dedykowany.

✱ ✱ ✱

Informacje dotyczące RODO:
1) Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca oznacza to Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona
internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych daneosobowe@slaskie.pl
2) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz art. 9 ust. 2 g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)
3) Kategorie przetwarzanych danych osobowych zgodne z formularzem zgłoszeniowym przedsiębiorcy oraz formularzem określającym status uczestnika projektu – wzory dokumentów
4) Dane będą przetwarzane od dnia podpisania umowy finansowania usług rozwojowych do 10 lat od zakończenia projektu.
5) Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji projektu.
6) Dane osobowe będą przetwarzane przez:
a) Operatora:
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, email: operator@riph.com.pl
b) partnerów:
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k., ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, email: bokczwa@akademiamddp.pl
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, email: operator@wsb.edu.pl
WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, email: operator@wasko.pl
c) Instytucję Zarządzającą,
d) Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – iod@wup-katowice.pl
e) instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
f) Instytucje dokonujące ewaluacji Programu upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych
g) O powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik zostanie poinformowany w drodze pisemnej.
7) Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo żądać od Beneficjenta dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania Wymienione prawa będą traktowane w sposób określony w artykułach 13 do 19 Rozdziału III: „Prawa osoby, której dane dotyczą” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
8) Przedsiębiorca i uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż z przyczyn losowych w dniu dzisiejszym tj. 10.07.2018r. BOK w Tychach będzie otwarty w godz. 10.30-15.00. Za utrudnienia bardzo przepraszamy. Dla MMŚP, którym mija w dniu dzisiejszym termin złożenia Wniosków o rozliczenie usług rozwojowych, termin zostaje przedłużony do dnia jutrzejszego tj. 11.07.2018r

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że wyjątkowo w dniu 05.07.2018 r. Biuro Obsługi Klienta w Częstochowie przy ul. Kawia 4/16, będzie czynne od godz. 7:00 do 15:00. Przepraszamy za utrudnienia.

✱ ✱ ✱

Biura Obsługi Klienta w Tychach ul. Estetyczna 4 i w Częstochowie ul. Kawia 4/16 wydłużają dni bez naboru do 4 lipca 2018 r.

✱ ✱ ✱

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dni 26.06- 02.07.2018r. będą dniami bez naboru w Biurach Obsługi Klienta w Tychach ul. Estetyczna 4 i w Częstochowie ul. Kawia 4/16. Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż liczba złożonych wniosków o rozliczenie usług rozwojowych w powyższych BOK-ach, jest tak duża, iż oczekiwanie na refundację może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy, od daty złożenia kompletnego wniosku przez Przedsiębiorcę.

✱ ✱ ✱

Szanowni Państwo, zgodnie z pkt. IV.66.e.iv Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, od dnia 16 czerwca br. do odwołania, ogłaszamy nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla osób w wieku 50 lat i więcej. Nabór dedykowany obowiązuje we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.

✱ ✱ ✱

Z uwagi na ogromną liczbę przyjętych wniosków ogłaszamy od 11 do 15 czerwca dni bez naboru we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.
BOK będzie otwarty dla zainteresowanych (bez możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych):
• w Cieszynie i Dąbrowie Górniczej w dniach 11 oraz 12 czerwca,
• w Gliwicach w dniach 11 do 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00,
• w Rybniku w dniach 11 oraz 15 czerwca w godz. 8.00 – 16.00.

✱ ✱ ✱

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

✱ ✱ ✱

Biuro Projektu w Gliwicach, będzie nieczynne w dniu 01.06.2018 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że WASKO SA – BOK w Gliwicach, ul. Barlickiego 23, w dniach 30.05. oraz 1-2.06 br. będzie miało nieplanowaną przerwę w przyjmowaniu wniosków.

✱ ✱ ✱

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
• z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że w dniach 28.05-30.05.2018 r. Biuro Obsługi Klienta w Rybniku będzie miało nieplanowaną przerwę w naborze.

✱ ✱ ✱

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – BOK Dąbrowa Górnicza i BOK Cieszyn.
Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 16.05-21.05.2018 r. Akademia WSB zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej oraz Cieszynie będą otwarte w godzinach: 16.05.2018, 17.05.2018 – 10:00-15:00 oraz 18.05.2018, 19.05.2018 r., 21.05.2018- 7:00-15:00. Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Częstochowie, Tychach, Rybniku, Gliwicach. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem http://operatorpsf.riph.com.pl/#kontakt

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że MDDP BOK w Częstochowie i BOK w Tychach, WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie będą miały planowaną przerwę w naborze w dniu 1 czerwca 2018 r.

✱ ✱ ✱

Od dnia dzisiejszego tj. od 08.05.2018 r. do odwołania, z powodów technicznych, mogą występować problemy z funkcjonowaniem infolinii BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.
Przypominamy, iż we wszystkich sprawach związanych z BOK Częstochowa można kontaktować się również pod nr 501-800-586. Przepraszamy za utrudnienia.

✱ ✱ ✱

Informujemy, iż z powodu bardzo dużej ilości przedsiębiorców korzystających z BOK w Tychach – od dnia dzisiejszego tj. 07.05.2018r. do odwołania, nastąpi zmiana sposobu składania wniosków o rozliczenie zrealizowanych usług rozwojowych w MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k.- BOK Tychy i BOK Częstochowa. Wnioski o rozliczenie zrealizowanych usług rozwojowych, należy składać osobiście lub w formie wysyłkowej wyłącznie w BOK Częstochowa. BOK Tychy realizować będzie bieżącą pracę Biura Obsługi Klienta, oprócz przyjmowania wniosków o rozliczenie usług rozwojowych. Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy, jednak pozwolą one na usprawnienie przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych w BOK Tychy.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że Biuro projektu będzie nieczynne w dniach 30 kwietnia, 2 maja oraz 4.05.2018 r., a BOK WASKO S.A. będzie miało nieplanowaną przerwę w naborze w dniach 2 maja oraz 4.05.2018 r.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta w Gliwicach będzie nieczynne w dniach 9.04. – 13.04.2018 r.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że od dnia 16.04.2018 r. zmianie ulega dotychczasowa nazwa Partnera w projekcie – Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obowiązywać będzie nazwa: Akademia WSB i nowe logo Uczelni.
W związku z powyższym od 16.04.2018 r. wprowadzone zostaną nowe wzory wszystkich dokumentów projektowych u wszystkich Partnerów projektu. Uprzejmie prosimy o wstrzymanie się z przygotowywaniem wniosków na starych wzorach, do momentu udostępnienia na stronie internetowej nowych wzorów formularzy.

✱ ✱ ✱

Od dnia dzisiejszego tj. od 28.03.2018 r. do odwołania, z powodów technicznych, nie będzie funkcjonowała infolinia BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.

✱ ✱ ✱

W dniu dzisiejszym tj. 27.03.2018 r. z powodów technicznych, nie będzie funkcjonowała infolinia BOK Częstochowa. Trwa naprawa usterki.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowany dzień bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 31.03.2018 r., w którym był ustanowiony planowany dzień bez naboru, również będą zamknięte BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, BOK w Rybniku ogłasza nieplanowany dzień bez naboru oraz zamknięte BOK w Rybniku w dniu 03.03.2018 r.

✱ ✱ ✱

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.02.2018 oraz 22.02.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie.

✱ ✱ ✱

W 2018 r. planowane są przerwy naboru wniosków o dofinansowanie w następujących terminach:

 

RIPH w Gliwicach i BOK w Rybniku: 31 marca, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 17-21 września, 24 grudnia, 27-29 grudnia, 31 grudnia.
MDDP BOK w Częstochowie i BOK w Tychach: 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca, 13-14 sierpnia, 16 sierpnia, 29-31 października, 2 listopada, 27-28 grudnia, 31 grudnia
WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej i BOK w Cieszynie: przerwa w naborze – 31 marca, 30 kwietnia, 2-3 listopada, 10 listopada, 28 grudnia,
oraz BOK zamknięty – 2 maja, 1-2 czerwca,22 grudnia, 24 grudnia, 27 grudnia (skrócone godziny pracy BOK do 15:00), 29 grudnia, 31 grudnia
WASKO S.A. BOK w Gliwicach: 30 marca, 2-7 lipca, 9-14 lipca, 16 lipca

✱ ✱ ✱

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz BOK w Rybniku wstrzymują nabór wniosków na dofinansowanie w terminie 22.01.2018 – 26.01.2018.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie,
ustanawia nieplanowaną przerwę w naborze wniosków o dofinansowanie na następujące dni:

20.12.2017 przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

21.12.2017 przerwa w naborze wniosków – skrócone godziny pracy do 15:00,

22.12.2017 przerwa w naborze wniosków.

✱ ✱ ✱

Biuro Obsługi Klienta prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie w dniu 27.12.2017r. będzie nieczynne.

✱ ✱ ✱

Informujemy, że:

 • w związku z dużą liczbą złożonych formularzy zgłoszeniowych, termin weryfikacji dokumentów i podpisywania umów ulega wydłużeniu. (Regulamin naboru do projektu § 2 pkt.8)
 • w związku z dużą liczbą złożonych formularzy rozliczeniowych, termin ich weryfikacji ulega wydłużeniu do 15 dni. (Regulamin naboru do projektu § 6 pkt.14)

O przywróceniu terminów wymienionych w Regulaminie naboru do projektu, poinformujemy w odrębnym komunikacie.

✱ ✱ ✱

W dniu 19 października 2017 r., w związku z nieplanowaną przerwą w przyjmowaniu wniosków z powodów technicznych (szkolenie wewnętrzne), niżej podane Biura Obsługi Klientów będą nieczynne.

Cieszyn (WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie)
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
Dąbrowa Górnicza (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tychy, ul. Oświęcimska 51, 43-100 Tychy
Rybnik (Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów), ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
29.09.2017r. Planowane przerwy w naborze

>

RIPH w Gliwicach – BOK w Rybniku Dzień bez naboru
Październik 30, 31
Listopad 2-4, 6-10, 13

 

WSB – BOK w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie Dzień bez naboru Dzień bez naboru, w tym skrócone godziny pracy BOK do godz. 15:00 Dzień bez naboru, w tym BOK nieczynne
Listopad 3, 4, 10, 13 2, 9
Grudzień 15, 29 14, 27, 28 9, 23, 30

 

MDDP – BOK w Tychach dni bez naboru
Grudzień 23, 27, 28, 29, 30

 

MDDP – BOK w Częstochowie dni z naborem, w których biuro będzie czynne krócej od 8:00 – 12:00
Grudzień 27, 29, 30

 

WASKO S.A. – BOK w Gliwicach Dzień bez naboru
Listopad
Grudzień 27-29

28.09.2017r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie dot. Podmiotowego Systemu Finansowania oraz zasad funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Więcej informacji >>>

✱ ✱ ✱

 

RIPH w Gliwicach wraz z partnerami informuje, że rozpoczyna się nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” w Biurach Obsługi Klienta (adresy poniżej).
Dokumentacja projektowa jest dostępna w zakładce Wzory dokumentów

—————— ✱ ✱ ✱ ——————

O projekcie

Projekt: „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, realizowany jest przez Operatora PSF

 • Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z:
 • MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • WASKO SA w Gliwicach.

Okres realizacji: od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2021 roku.

Wartość projektu: 50 009 538,48 PLN,
w tym dofinansowanie z UE: 41 796 926,48 PLN.
Dotychczas zawarto umowy na kwotę:
30 797 153,53 PLN.

Celem Projektu jest poprawa do końca 2025 roku kompetencji i kwalifikacji 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne. Grupa docelowa to 5 478 pracowników i osób z kadry zarządzającej z 1 300 firm.

o projekcie

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), oznaczone informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy znakomitej większości wpisanych do BUR usług.

BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

U nas możesz otrzymać aż do 100 000 PLN dofinansowania na przedsiębiorstwo i do 5 000 PLN na jedną usługę rozwojową!

Korzyści wyboru oferty z Bazy Usług Rozwojowych to m. in.:

 • Możliwość dofinansowania.
 • Profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami.
 • Pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców. System ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami.
 • Unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej (zkp – jest to wartość używana do wyliczenia maksymalnej proponowanej kwoty dofinansowania przypadającej na danego przedsiębiorcę w projekcie PSF), określanej przez Komitet Sterujący PSF w drodze uchwały. Obecnie wynosi ona 7 500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego uczestnika w ramach projektu realizowanego przez Lidera wraz z Partnerami.

To przedsiębiorca decyduje, w ramach ww. warunków brzegowych, z jakich usług rozwojowych skorzysta i za jaką kwotę.

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa średnie

50%

50
50

Przedsiębiorstwa małe

70%

70
70

Przedsiębiorstwa mikro

80%

80
80

UWAGA! W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów. (dostępne TUTAJ)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Schemat postępowania

Schemat postepowania

 

Harmonogram naboru

HARMONOGRAM NABORU DO PROJEKTU (STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2021r.).

Operator przyjmuje podczas naborów dokumentację zgłoszeniową, która dotyczy usług rozwojowych kończących się maksymalnie 30.04.2021 r. Usługi kończące się po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Operator RIPH prowadzi nabór w godzinach 08:00 – 15:00.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych naborów można sprawdzić klikając [tutaj].

Legenda Operatorów: FG, FG2 oraz FG3 – Fundusz Górnośląski w Katowicach, WST oraz WST2 – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, CSD DR KURNICKI oraz CSD2 DR KURNICKI – Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp.k. w Zabrzu, RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.; Akademia WSB; WASKO S.A. Gliwice), RIPH2 – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partner: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.), ARR oraz ARR2 – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie (partnerzy: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting Sp. z o.o.), BCP – Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

 

HARMONOGRAM NABORU DO PROJEKTU (STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2020r.).

Operator przyjmuje podczas naborów dokumentację zgłoszeniową, która dotyczy usług rozwojowych kończących się maksymalnie 30.04.2021 r. Usługi kończące się po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Harmonogram naboru do projektu (styczeń-grudzień 2020r.). Operator Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji prowadzi nabór w trybie ciągłym, tj. poza harmonogramem. WST prowadzi nabór w trybie ciągłym tylko na usługi doradcze.

Na wniosek IP RPO WSL – WUP Katowice zamieszczamy wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim. Z wytycznymi można zapoznać się [tutaj].

Operator RIPH w okresie (styczeń – grudzień 2020) prowadzi nabór w godzinach 08:00 – 15:00.
Godziny rozpoczęcia poszczególnych naborów można sprawdzić klikając [tutaj].
Wysokość alokacji środków przydzielonych poszczególnym Operatorom można sprawdzić [tutaj].

Legenda Operatorów: FG – Fundusz Górnośląski w Katowicach, FG2 – Fundusz Górnośląski w Katowicach, WST – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, CSD DR KURNICKI – Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp.k. w Zabrzu, RIPH – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy: MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.; Akademia WSB; WASKO S.A. Gliwice), ARR – Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie (partnerzy: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting Sp. z o.o.)

 

Wzory dokumentów

Operator informuje, że na bieżąco będzie weryfikował wpływające fiszki i niezwłocznie zawiadamiał mailowo Przedsiębiorców o:

 • Biurze Obsługi Klienta, do którego należy złożyć dokumenty w wersji papierowej w przypadku prawidłowo wysłanych fiszek;
 • złożeniu fiszek w sposób nieprawidłowy.

W związku z powyższym uprasza się Przedsiębiorców o sprawdzanie skrzynki mailowej.

Informujemy, że fiszki, które są wypełniane i składane przez przedsiębiorców w systemie SEKAP, w odpowiedzi na nabory wniosków prowadzone przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych województwa śląskiego, udostępniane będą w SEKAPie przed uruchomieniem danego naboru.
W okresie prowadzenia naboru przez konkretnego Operatora w systemie SEKAP dostępna będzie wyłącznie fiszka dotycząca tego właśnie Operatora.

Wnioski o dofinansowanie złożone w celu podpisania Umowy wsparcia powinny zawierać:

 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS oraz wobec US.
 • W przypadku spółki cywilnej lub jawnej, zaświadczenie dla spółki i dla każdego wspólnika z osobna.
 • Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.
 • W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.
 • Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe oznaczone cyfrą od 1 do 7 – do pobrania poniżej lub [tutaj] – (wraz z załącznikami i poprawnie wypełnioną Kartą usługi – zgodnie z Uchwałą KS PSF nr 52 – [link]).

Dokumenty rekrutacyjne (należy wypełnić KAŻDE pole w formularzu: zgłoszeniowym Przedsiębiorcy/informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis/osoby kierowanej na usł. rozwojową – ewentualnie wpisać w danym polu ,,NIE DOTYCZY”) należy składać w Biurach Obsługi Klienta (dane kontaktowe). Dokumenty, które zostaną złożone w Biurze Projektu nie będą rozpatrywane.

Wszystkie wprowadzane Uchwały Komitetu Sterującego PSF w woj. śląskim można znaleźć tutaj – [link] i [link]

Zgodnie z zapisami Regulaminu, dokumenty zgłoszeniowe (formularze 1. – 7.) składane są w jednym egzemplarzu. Aby jednak przyspieszyć i usprawnić obsługę Klientów w Biurach Obsługi Klienta, istnieje możliwość złożenia dokumentów w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Operatora o każdej zmianie dotyczącej tejże usługi oraz dostarczyć aktualne formularze zgłoszeniowe uczestnika – liczy się data wpływu podpisanych dokumentów w wersji papierowej. Aneks, jeżeli jest wymagany, winien być podpisany obustronnie nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem usługi rozwojowej. Brak terminowego powiadomienia o zmianach, skutkować może niedofinansowaniem usługi rozwojowej.

WZORY DOKUMENTÓW DLA UMÓW WSPARCIA (OBOWIĄZUJĄCE OD 16.11.2020r.):

 

 

 

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DO 29.06.2020r.:

 

 

 

 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY (GDY WYMAGANE):

Partnerzy projektu

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Akademia WSB

WASKO S.A.

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu spółka komandytowa

 

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

 

Dokumenty można składać w następujących Biurach Obsługi Klienta:
(należy brać pod uwagę harmonogram naboru – do sprawdzenia [tutaj]).
Dokumenty rekrutacyjne, które zostaną złożone w Biurze Projektu nie będą rozpatrywane.

Infolinia w Biurach Obsługi Klienta czynna jest w godz. 8:00 – 15:00, natomiast infolinia Biura Projektu w godz. 7:30 – 15:30.
Wszystkie Biura Obsługi Klienta będą zamknięte dla klientów (spotkania z interesariuszami) do odwołania.

Cieszyn

Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
tel.: (32) 706 10 91 w.2
tel. kom.: 887 333 500 lub 887 700 440
bokcieszyn@wsb.edu.pl

W trakcie trwania naboru
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

Częstochowa

ul. Kawia 4/16 lok 122, 42-202 Częstochowa
tel.: (32) 706 10 91 w. 3
tel. kom.: 501-800-586
bokczwa@akademiamddp.pl

W trakcie trwania naboru
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

Dąbrowa Górnicza

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 706 10 91 w. 4 lub 32 295 93 97
tel. kom.: 885 511 800
operator@wsb.edu.pl

W trakcie trwania naboru
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

Gliwicegodziny otwarcia >>>

Ośrodek Szkoleniowy WASKO SA
ul. Barlickiego 23, 44-100 Gliwice
tel.: (32) 706 10 91 w. 5
lub (32) 332 83 37
operator@wasko.pl

W trakcie trwania naboru
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

Tychy

ul. Estetyczna 4 lok. B2, 43-100 Tychy
tel.: (32) 706 10 91 w. 6
boktychy@akademiamddp.pl

W trakcie trwania naboru
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

Rybnik

Biuro Obsługi Klienta w Rybniku
ul. Kościuszki 54, 44-200 Rybnik
tel.: (32) 706 10 91 w. 7
tel. kom.: 507 171 759
e-mail: operator@riph.com.pl

W trakcie trwania naboru
Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 15:00
Środa 8:00 – 15:00
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 15:00

BIURO PROJEKTU:

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
e-mail: operator@riph.com.pl
tel.: (32) 706 10 91 w. 1
www.riph.com.pl
www.operatorpsf.riph.com.pl

Kierownik Projektu:
Barbara Miller-Turek

Pon – Pt 7:30 – 15:30